Brainporter - Jeroen Dijsselbloem

Niet alleen is hij burgemeester van Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem is ook voorzitter van de Stichting Brainport en van de Metropoolregio Eindhoven. Sinds hij in 2022 terugkeerde naar zijn vertrouwde omgeving trekt hij er graag op uit - het liefst op de fiets - om stad en land opnieuw te leren kennen. Laten we in Eindless magazine de innovaties, transformaties en uitdagingen uitgebreid aan bod komen, als echte Brainporter (her)ontdekt Jeroen ze in levenden lijve.

Het is misschien raar om dit te zeggen als burgemeester, maar: de regio Eindhoven stelde 150 jaar geleden nog niet zo veel voor. Een paar dorpen met een klein stadje in het midden, waarvan je niet zou verwachten dat ze ooit een rol van bete- kenis zouden gaan spelen in de wereld. Maar..., dankzij de komst van grote industrieën als Philips en DAF werden we in korte tijd veel belangrijker én aantrekkelijker. Komend van binnen en buitende regio zorgden onze inwoners er gezamenlijk voor dat we in ruim een eeuw opbloeiden tot de krachtige Brainport Eindhoven van vandaag.

Brainport Eindhoven is intussen al jaren een smeltkroes van oud en nieuw. Een mix van verschillende nationaliteiten, culturen en religies. Een kraamkamer van creaties en innovaties die op wereldschaal het verschil maken. Terwijl we tegelijkertijd de bourgondische Brabantse samenhang en gezelligheid weten vast te houden. Juist die combinatie is een belangrijke sleutel voor ons succes. Maar die combinatie is niet altijd makkelijk en komt ook niet vanzelf tot stand.

Ik verwacht dat onze regio de komende jaren nog grote sprongen kan maken. De uitdaging daar- bij wordt, hoe we zorgen dat iedereen mee kan komen. Dat onze welvaart eerlijk verdeeld wordt. Iedereen toegang houdt tot onderwijs, cultuur en sport. Dat er voldoende betaalbare huizen be- schikbaar blijven voor nieuwe én oude inwoners. Kortom: hoe we één stad blijven. Een stad die gedeeld wordt, maar niet verdeelt. (not divided, but shared).

Ik ben blij dat een blad als Eindless aandacht heeft voor de ontwikkeling van Brainport Eind- hoven en de bijzondere rol die internationals hierin spelen. Dit blad probeert een verbinding te leggen tussen mensen en hun leefomgeving. En draagt daarmee bij aan de sociale samenhang die zo hard nodig is. Ik ben dan ook trots dat ik een voorwoord tot u mag richten in deze eerste editie. Hopelijk volgen er nog vele meer.