Brainporter: Marc Cootjans

Beste lezers,

Er wordt vaak gezegd dat de Brainportregio een van de succesvolste regio’s van ons land is. En terecht, vind ik. Maar dat zit ‘m niet alleen in de prachtige bedrijven die hier gevestigd zijn. Er is een heel ecosysteem ontstaan waarin overheden, kennisinstellingen en bedrijven actief samenwerken. En dat alles in een omgeving waar het ook fijn toeven is.

Want aan dat laatste wordt nog weleens voorbijgegaan. Toch zijn het ook de theaters, bioscopen, musea, muziekcentra en creatieve hotspots die ervoor zorgen dat mensen zich graag willen vestigen in deze regio.

Als coöperatieve bank willen wij er zijn voor heel de Brainportregio. Dus ook voor de creatieve industrie. Zo zijn we onlangs een partnership aangegaan met de Dutch Design Foundation. Een hele bewuste keuze. We zijn er namelijk van overtuigd dat we als regio pas écht het verschil kunnen maken als creativiteit en technologie elkaar actief opzoeken. Bijvoorbeeld door samen na te denken over de oplossingen van maatschappelijke vraagstukken. Buiten de lijntjes durven kleuren, anders denken dan anderen. Om vervolgens die ideeën te vertalen naar technologische oplossingen. Dát maakt deze regio zo uniek.

Hoe onze rol binnen die samenwerking er concreet uitziet? Als Rabobank hebben we een gigantisch netwerk. We koppelen ontwerpers en designers bijvoorbeeld actief aan het bedrijfsleven. Want te vaak blijven creatieve ideeën op de plank liggen. Ook zetten we onze kennis in. Bijvoorbeeld om eenpitters of kunstenaars te helpen om een bedrijf te starten. Zodat ze hun idee succesvol kunnen vermarkten. Ook roepen we regelmatig de hulp van creatieven in om op een andere manier naar maatschappelijke vraagstukken te kijken. Designers denken bijvoorbeeld actief na over de boerderij van de toekomst en over nieuwe manieren van woningbouw.

Door alle bovenstaande initiatieven willen we mensen die outside the box durven denken een boost geven. Want zonder hun inzichten, zonder hun creatieve inbreng zouden we als samenleving nooit verder komen. Daar ben ik van overtuigd

Marc Cootjans
Directeur Coöperatieve Rabobank

Marc Cootjans is Rabobank-directeur in de Brainportregio. Vanuit die functie wil hij dit gebied naar een hoger plan tillen. “En dan bedoel ik héél de Brainportregio. Dus zowel de inwoners als de bedrijven die hier floreren. Van startups en scale-ups tot multinationals. En van de hightech tot food en design.” Sinds kort is Rabobank een samenwerking aangegaan met de Dutch Design Foundation. “We willen creatieven helpen om de volgende stap te zetten.”