Brainporter: Tanja Mlaker

Beste Lezers,

Grote kans dat u afgelopen maand met verwondering heeft gekeken naar een lichtkunstwerk tijdens Glow, vol vreugde naar muziek heeft geluisterd - al dan niet samen met anderen - of een gepassioneerd gesprek had met uw vrienden of collega’s over een film of voorstelling die u geweldig vond. Want cultuur is iets wat we samen doen en graag willen delen. Cultuur brengt beweging in ons leven en zet ons in beweging. Daarom is cultuur ook cruciaal voor vitaliteit van een stad.

Cultuur Eindhoven financiert activiteiten van kunstenaars, designers en culturele organisaties in Eindhoven en stimuleert verbindingen en samenwerkingen binnen de regio en (inter)nationaal. Dit jaar hebben we daarnaast ook gewerkt aan Cultuurscan, een rapport over de actuele staat van cultuur, en Cultuurbrief 2025-2028. Beide documenten zijn tot stand gekomen in dialoog met culturele makers en organisaties en zijn in september gepubliceerd. Cultuurbrief 2025-2028 is ons advies aan de gemeente Eindhoven voor cultuurbeleid, maar we keken uiteraard ook wat breder en wat verder in de tijd. Tijdens het debat in de gemeenteraad bleek dat dit ook zo gezien wordt: Cultuurbrief als een visiestuk voor komende tien jaar.

De gemeente kan met cultuurbudget richting geven en cultuur in de stad mede mogelijk maken. Maar om echt een aantrekkelijke en vitale culturele stad en regio te zijn, daar is meer voor nodig. Samen maken we cultuur! Kunstenaars met vette ideeën en plannen, inwoners van Brainport die zich laten vervoeren en meedoen, vastgoedeigenaren die een plek bieden aan cultuur, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Iedereen is een schakel in cultureel en creatief systeem van Brainport. Wat gaat u komend jaar of komende jaren doen en wat is uw wens voor cultuur in de Brainport-regio?

Eindhoven als centrumstad van Brainport groeit en zal komende jaren blijven groeien. Dat geldt voor de hele regio. Er komen veel nieuwe inwoners bij, met eigen culturele smaak en interesses, met nieuwe creatieve ideeën en energie om deze te realiseren, met verlangen om zich te uiten en erbij te horen. Over tien jaar kent Brainport meer verschillende stemmen en talen, maar er zijn ook veel zaken die universeel zijn en mensen verbinden. Cultuur is er een van. Daarom is het belangrijk om komende jaren cultuur in Brainport te versterken, te blijven investeren in culturele plekken en makers en samen ervoor te zorgen dat alle inwoners van de regio van cultuur kunnen genieten. Cultuur als zuurstof voor de geest, beschikbaar voor iedereen.