CKE - boost voor amateurkunst in Eindhoven

Een bruisend amateurkunstleven draagt bij aan een gezellige, leefbare, sociale en plezierige stad. En Eindhoven scoort daarin best hoog: maar liefst vijfenveertig procent van de Eindhovenaren beoefent actief kunst of cultuur in de vrije tijd. Een cijfer om trots op te zijn.

Het vergroot de leefbaarheid en identiteit van de stad als geheel, én haar individuele inwoners.’ Aan het woord is Desiree Wevers, innovatiemanager bij CKE: ‘Ons doel is het amateurkunstveld extra zichtbaar maken. Verbindingen leggen en mensen interesseren. Ontmoetingen organiseren en verdieping aanreiken. Zorgen dat mensen in aanraking komen met creativiteit. Want wij geloven dat creativiteit mensen verder helpt in het leven. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen in Eindhoven de kans krijgt om kunst en cultuur te beoefenen en te beleven. CKE geeft Amateurkunst in Eindhoven daarom een extra boost de komende tijd: Samen met amateurkunstenaars en -verenigingen laten we met extra veel activiteiten die enorme waarde voor de stad zien.’

Passie herontdekt

Afgelopen anderhalf jaar kwamen veel amateurkunstverenigingen door corona voor uitdagingen staan. Repeteren en optreden bijvoorbeeld was lang niet mogelijk. Toch was er ook een positief effect van al dat thuiszitten. Veel mensen stoften hun muziekinstrument af, leerden schilderen of namen online zangles. Kunst en cultuur werden herontdekt en bleken een fijne uitlaatklep. Mensen konden hun passie weer kwijt. Een beeld dat ook de inwonersenquête Verdieping cultuur 2020, een onderzoek van stichting Cultuur Eindhoven liet zien. Georganiseerd in een vereniging, informeel met vrienden, in clubjes of alleen; ten opzichte van 2019 is het aantal amateurkunstbeoefenaars met 6% gestegen.

Samen met de stad

Amateurkunst is van enorme waarde voor de stad. CKE wil deze waarde graag delen met Eindhoven, verbindingen leggen en samenwerken stimuleren. Het komende half jaar organiseren CKE, amateurkunstverenigingen en -kunstenaars een heleboel extra activiteiten in de stad, waarmee iedereen creativiteit kan beleven.Op cke.nl/agenda staan al een aantal activiteiten. We vragen iedereen om mee te denken. Of je nu wel of niet lid bent van een vereniging, CKE staat natuurlijk open voor nog meer mooie ideeën! Je kunt altijd binnenlopen of even mailen: sandra.vangerwen@cke.nl.

CKE & amateurkunst

Je kent CKE vast van de cursussen en workshops die er gegeven worden. Maar CKE doet veel meer. Als expertisecentrum op het gebied van amateurkunst in Eindhoven amateurkunstenaars en kunstverenigingen in de stad en in de regio ondersteunen, bijvoorbeeld. CKE daagt amateurkunstenaars uit om te leren, contact te zoeken met publiek en aan te sluiten bij thema’s uit de stad. Ook biedt CKE een podium. Omdat CKE ook de financieringsregeling Amateurkunst beheert, kunnen amateurkunstenaars met mooie plannen er aankloppen voor extra subsidie.