Column Jin: Decodering van het Nederlandse poldermodel en doe normaal-mentaliteit

| Jin Chen

In de geglobaliseerde wereld van vandaag is het begrijpen en navigeren van culturele verschillen essentieel voor succesvolle zakelijke ondernemingen. Als het gaat om beleggen in Nederland, kunnen buitenlandse bestuurders geïntrigeerd raken door het Nederlandse Poldermodel. Als persoon die in China is geboren, heb ik uit de eerste hand de contrasterende besluitvormingsbenaderingen tussen China en Nederland ervaren. Ga met me mee op reis terwijl we dit culturele fenomeen verkennen en het potentieel ervan voor duurzame groei en samenwerking ontdekken. 

Het Nederlandse Poldermodel, ook wel de polderconsensus genoemd, is een uniek concept dat draait om het zoeken naar consensus en het vinden van overeenstemming door middel van onderhandeling en compromissen. Stel je voor dat je een Nederlandse vergadering binnenloopt, omringd door diverse collega’s, waar ieders stem even zwaar weegt. Het staat ver af van de hiërarchische structuur en het vermijden van confrontaties die kenmerkend zijn voor de Chinese cultuur. Maar hier gebeurt de magie. In Nederlandse vergaderingen is het essentieel om uw gedachten, ideeën en perspectieven openlijk te delen. Nederlanders waarderen transparantie en moedigen individuen, ongeacht rang of titel, aan om zich vrij uit te drukken. Dit kan een behoorlijke cultuurschok zijn voor iemand die gewend is aan de traditionele Chinese benadering van respect voor autoriteit en anciënniteit. Door echter de balans te begrijpen tussen het eren van traditie en het omarmen van de Nederlandse culturele setting, kunt u het meeste halen uit dit unieke besluitvormingsproces. 

Een van de opmerkelijke aspecten van het Nederlandse poldermodel is de efficiëntie bij het bereiken van consensus. Terwijl Chinese bedrijven onder de niet aflatende druk van een concurrerende omgeving staan, waardoor er vaak weinig tijd overblijft voor uitgebreide discussies, beheersen de Nederlanders de kunst van het snel nemen van beslissingen. Het is echter vermeldenswaard dat de brede steun en implementatie van deze beslissingen kan variëren. Als buitenlands bedrijf dat de Europese markt betreedt, is het van cruciaal belang om uw lokale bedrijfscultuur opnieuw te definiëren en een op maat gemaakte HR-strategie te ontwikkelen om lokale werknemers aan te trekken en te behouden, en om effectief in contact te komen met leveranciers, zakenpartners en potentiële klanten. Het omarmen van het Nederlandse poldermodel gaat verder dan het aanpassen aan een nieuw besluitvormingsproces. Het vereist het vinden van raakvlakken tussen Chinese en Nederlandse culturen. Op basis van mijn ervaring delen beide culturen het verlangen om eenheid en harmonie te creëren, zij het op verschillende manieren. De Chinezen leggen de nadruk op confucianistische waarden van respect en harmonie, terwijl de Nederlanders voorstander zijn van inclusiviteit en de beroemde “doe normaal”-mentaliteit. Door deze gedeelde ambities te erkennen, kunnen we de Oost-West kloof overbruggen en verbinden en effectiever samenwerken. Geloof me, als we elkaar begrijpen, wordt samenwerken natuurlijk en leuk!

Heel vaak hebben mijn team en ik het voorrecht om te bemiddelen tussen Chinese en Nederlandse managementniveaus, waarbij we getuige zijn van conflicten die voortkomen uit miscommunicatie en de onwil om kwetsbaar te zijn. Nederlanders waarderen open communicatie, transparantie en de vrijheid om zorgen te delen. Het doorbreken van deze barrières kan leiden tot vruchtbare resoluties en betere relaties.

Mijn persoonlijke reis door het Nederlandse Poldermodel is een achtbaan van emoties geweest, van tranen van frustratie tot momenten van verlichting, gesmede vriendschappen en gedeeld gelach. Ik ben ervan overtuigd dat we door de samensmelting van Chinese en Nederlandse culturen te omarmen, een dieper begrip kunnen opbouwen en talloze kansen kunnen ontdekken. De kracht van compromissen en samenwerking vormt de kern van deze reis.

Dus, beste internationale executives, vergeet niet om het potentieel van het Nederlandse poldermodel te ontsluiten als u aan uw zakelijke inspanningen in Nederland begint. Omarm de inclusiviteit, open discussies en consensusvorming die dit culturele fenomeen definiëren. Door dit te doen, bouw  je sterke relaties op, win je steun en cultiveer je duurzame groei. Vergeet niet dat het tijd kost, maar de beloningen na de open gesprekken zijn het echt waard. Geloof me!