Eindhoven tot de verbeelding | Bert Wetzels

Op het terras van POPEI ontmoeten we Bert Wetzels, 65 jaar uit Goirle. Sinds dit jaar met pensioen, maar ook weer niet echt. Samen met zijn vrouw is hij sportmasseur met een praktijk aan huis, speelt hij graag drums, doet aan motorcross en sleutelt graag aan zijn oldtimer. 

‘We komen vaak bij POPEI omdat onze zoon Thijs hier regelmatig optreedt. Hij is 19 jaar en studeert hier aan het Rock City Institute. Met zijn band The Moonshine Lizard won hij laatst de Eindhovense Popdag. Ook waren ze winnaar van het 17de BMM, in Deurne. Toevallig, omdat ze mochten invallen voor een andere band. Achteraf bleek dat het een wedstrijd was, en toen hebben ze nog gewonnen ook. Mijn vrouw en ik vinden het leuk bij zijn optredens te gaan kijken. Of dit nu hier is, op Strijp-S, of bijvoorbeeld in Altstadt. Binnenkort spelen ze in Breda en misschien mogen ze Festival Mundial openen. Dat vinden wij natuurlijk erg leuk!’ 

‘Ik hou wel van musicals. Vanwege combinatie van zang en dans, natuurlijk, maar ook alles eromheen. Soldaat van Oranje heeft indruk gemaakt. Het verhaal, de geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog, maar ook hoe de zaal is opgebouwd en het lichteffect. We Will Rock You vond ik heel mooi vanwege de goede muziek. Als we ergens heen gaan is dat vaak hier bij POPEI, of we gaan naar Blue Collar, bijvoorbeeld als Bertus Borgers optreedt. We zijn echt fan van de muzikale Borgers’ familie. Vorige zomer gaven ze een optreden, op een oplopend talud op een grasveld bij de camping in Vessem. Dat was een mooie avond. We gaan ook graag naar de sing-a-long avonden. Ooit begonnen in de SingShop van Nova Borgers en Ruud van Deventer op de Hastelweg en tegenwoordig in de Effenaar. Dat is altijd helemaal uitverkocht!’ 

 


English

 

BERT WETZELS, APPEAL TO THE IMAGINATION
TOUCHED BY CULTURE

At POPEI we meet Bert Wetzels, 65 years from Goirle. Retired since this year, and together with his wife he started a practice at home as sport masseur, he likes to play drums, does motocross and likes to work on his old-timer. 

'Because our son Thijs performs at POPEI regularly, me and my wife come here often . Thijs is 19 years old and studies here at the Rock City Institute. With his band The Moonshine Lizard he recently won the Eindhoven Popdag. They were also the winners of the 17th BMM, in Deurne. Coincidentally, because they were allowed to substitute for another band. In retrospect, it turned out that it was a competition, and then they won as well. My wife and I like to watch his performances. Whether this is here, at Strijp-S or for example in Altstadt. Soon they will play in Breda and maybe they can open Festival Mundial. We obviously love seeing him performe! " 

"I personally like musicals, the combination of singing and dancing and everything around it, I love. Soldier of Orange has made great impression. The story, the history about the Second World War, but also how the hall is built up and the light effect, where just stunning. Both my wife and I found We Will Rock You very beautiful because of the great music. When we go somewhere, it is often here at POPEI, or we go to Blue Collar, for example when Bertus Borgers performs. We are really fans of the Borgers' family. Last summer they gave a performance, on an ascending slope on a lawn near the campsite in Vessem. That was such a beautiful evening. We also like to go to the sing-a-long evenings. Once started in the SingShop of Nova Borgers and Ruud van Deventer on the Hastelweg and nowadays in the Effenaar. That is always completely sold out! '