Eindhoven tot de verbeelding | Hetty de Groot

“Misschien kun je wel zeggen dat ik een grootgebruiker ben.” Hetty en haar vriendin Tiny zijn zojuist naar de film Lady Bird geweest in Natlab door Plaza Futura, in het café spreken we haar.  

“Ik lees graag, maar ervaar ook dat m’n hoofd hier leeg voor moet zijn. Terwijl op pad gaan eigenlijk altijd wel kan... Ik ga graag naar fototentoonstellingen en mis ook geen enkele Bookie Night. Ook ga ik graag naar het Parktheater. Ben dol op het Nederlands Dans Theater en Eric van Sauers vind ik altijd erg leuk. Volgende week ga ik met een vriendin naar Griet op Beeck’s toneelstuk ‘Vele hemels boven de zevende’ en staat een lunchconcert in Muziekgebouw op het programma.” 

“Ik werkte jaren op het secretariaat van Studium Generale TU/E, en ben nu actief voor Stichting Fotosz.nl. Studium Generale heeft alles: film, podiumprogramma's , lezingen en een kunstuitleen. De omgeving met studenten vond ik heel leuk. Nu ik gestopt ben met werken kan ik meer tijd besteden aan fotografie. Naast mijn fotografische reisverslagen houd ik me, als documentairefotograaf, de laatste jaren bezig met voormalige stortplaatsen. Die liggen hier veel in de omgeving, en daar zie je bijna niets meer van. Ook Hollandse horizonnen, o.a. Moerdijk. Huizen die verdwijnen door de opkomende industrie en wegen. Een serie waar ik ook graag aan werkte ging over verzamelaars. Een van hen verzamelde bierblikjes, heel veel, een hele etage vol. Het is bijzonder om dat te mogen vastleggen.” 

“Van fotograaf Desiré Dolron, zou ik graag ooit een foto aan mijn muur willen hebben! Zij maakte een documentaire serie  ‘Exaltation’ en 'Xteriors'. Te zien geweest in Fotomuseum Den Haag en in Museum Oud Amelisweerd , Utrecht. Dit was ronduit prachtig.” 

 

 

ENGLISH

 

HETTY DE GROOT, APPEAL TO THE IMAGINATION
TOUCHED BY CULTURE

"You may say that I'm a cultural lover." Hetty and her friend Tiny have just seen the film Lady Bird in Natlab by Plaza Futura, we meet het after at the café.’ 

"I like to read and prefer to be totally zen when doing. The choice to go out, on the other hand, is always easy ... I love to visit photo exhibitions and won’t miss any Bookie Night. I also like to go to the Parktheater. And love the Nederlands Dans Theater and Eric van Sauers is just so funny. Next week I will visit  Griet op Beeck's play 'Many heavens above the seventh' with a friend. And will enjoy a lunch concert in Muziekgebouw." 

"For years, I worked at the secretariat of Studium Generale TU / E, and am now active for Stichting Fotosz.nl. Studium Generale has everything: film, stage programs, lectures and an art library. I liked the environment with students. Now that I have stopped working, I can spend more time on photography. In addition to my photographic travel reports, I develop myself as a documentary photographer; I have been dealing with former landfills in recent years; the Dutch horizons, including Moerdijk. Or when a hous disappears through the emerging industry and roads. A series that I also liked working on was about collectors. One of them collected beer cans, very much, a whole story full. It is special to be able to record that. " 

“I would like to have a picture on my wall one day from photographerDesiréDolron. Her documentary series 'Exaltation' and 'Xteriors' were held at Fotomuseum Den Haag and in Museum Oud Amelisweerd, Utrecht. This was just absolutely beautiful. "