Eindhoven tot de verbeelding | Marianne Slegers

Een persoonlijk verhaal over Drents Dorp Design, een rol als gastvrouw bij CKE en passie voor klei

“Mijn kringetje was klein zes jaar geleden. Dat had onder andere te maken met de intensieve zorg voor mijn zoon. Mijn hele leven woon ik al in Drents Dorp en wist over het bestaan van het Hoofdkwartier, maar was er nog nooit binnen geweest. Aangemoedigd door anderen ben ik toch die drempel overgestapt. Er was een keramiekgroep aan de slag en ik werd direct warm ontvangen. Ik sloot me aan bij deze groep en ben vanaf dat moment elke week ‘gaan kleien’. Het servies dat we maakten noemden we het Ongemakkelijk Servies, bedoeld voor een Ongemakkelijk Diner: alleen als de tafelgasten goed samenwerken kunnen ze eten. Om ook serveerster te kunnen zijn nam ik theaterlessen, opnieuw verlegde ik mijn grenzen. Drents Dorp Design groeide uit tot een echt concept en inmiddels is het een vaste waarde tijdens de Dutch Design Week.

Toen CKE onlangs het gebouw aan de Pastoor Petersstraat heropende, zag ik een oproep voor vrijwilligers. Ik durfde niet te reageren. Tot Wikke, cultuuraanjager bij CKE, me belde: zou dat niet iets voor mij zijn? Inmiddels ben ik er twee dagen per week te vinden, in de rol van gastvrouw. Ik vind het erg leuk. Spontane optredens van zanggroepen of mensen die achter de vleugel kruipen: er gebeurt van alles. Het contact met mensen, het ergens bij horen maakt het werk als gastvrouw waardevol. En als ik op donderdag naar huis ga, heb ik echt het gevoel dat ik weekend heb. Bovendien spaar je als vrijwilliger punten, die je weer kunt gebruiken om bijvoorbeeld een cursus te volgen. Voor mij wordt dat pottenbakken. Met zo’n draaischijf mogen werken vind ik fantastisch, ik deed het één keer eerder. Ogen dicht en met je handen in de klei. Je hoofd gaat leeg en het wordt stil, ik kan bijna niet beschrijven hoe fijn dat gevoel is!”
 

 


ENGLISH

MARIANNE SLEGERS, APPEAL TO THE IMAGINATION
TOUCHED BY CULTURE

A personal story about Drents Dorp Design, her role as hostess at CKE and passion for clay

“Six years ago, my circle was small. That had to do with the care for my son. My whole life I have lived in Drents Dorp and I knew about the existence of the Hoofdkwartier, but I had never set foot inside. Encouraged by others, I eventually crossed the threshold and went in. Inside was a ceramics group and I immediately received a warm welcome. I joined the group and from that moment on I went to go “claying” every week. We called the tableware that we made the “Uncomfortable Tableware”, meant for an uncomfortable dinner: only if guests would work together, they would be able to eat. To be able to play a waitress, I took some acting classes. Again, I pushed my boundaries. Drents Dorp Design grew to be a real concept and has been a stable part of the Dutch Design Week for a while now.

When CKE recently re-opened the building at the Pastoor Petersstraat, I saw an announcements that they were looking for volunteers. I didn’t have the courage to apply. Then Wikke Peters, the cultural supercharger at CKE called me and asked if it was something I would see myself doing. As of now I am there two days a week, as hostess. I very much enjoy it. Spontaneous performances of singing groups or people who get behind the piano, so much happens. The social contact with people and the feeling to belong somewhere makes the work as a hostess of great value to me. And when I go home on Thursday, I really got the feeling that my weekend starta. Above all, you can save points as a volunteer, that you can use, for example, to take a course. For me that course is going to be pottery. I think working with a turntable is fantastic! I did it once before. Close your eyes and put your hands on the clay. It’s a way to clear your head and let in the silence, I can’t describe how amazing that feels!”