Eindhoven tot de verbeelding | Stacy Summerville

“In een gedicht vertelde een jongen hoe hij leerde weer van zichzelf te houden. Hij gaf zichzelf volledig bloot. Meestal willen mensen de mooie dingen laten zien, niet het verhaal achter de littekens. Dat hij dat wel deed siert hem, en raakt mij.” Geboren en getogen Eindhovenaar Stacy Summerville kreeg cultuur met de paplepel ingegoten: ”Mijn ouders begaven zich in een culturele omgeving, vanwege hun muzikantenleven en werk bij Dynamo."

‘Ik heb heel veel gedaan, steeds zo lang als ik het leuk vond. En dat is niet veranderd. Ik heb stage gelopen bij Lumens en werkte een tijd bij Dynamo. In diezelfde periode deed ik mee aan het talentenontwikkelingsprogramma bij Combeat. Voor MAD Emergent Art Center, onder andere bekend van Science Hack Day 040 en het Make the Future programma, ben ik een enthousiaste duizendpoot. Ik heb de eerste Maker Faire Eindhoven mede weten te realiseren, en met groot succes. Ik ben erg trots op hoe we zijn gegroeid en wat wij in Eindhoven neerzetten.

Plezier beleef ik nog meer als ik de dingen kan delen. Ik vind niks leuker dan in de zomer met mijn vrienden de hort op gaan en lekker een buitenfilm bij Natlab bekijken. Heerlijk! Juist de alternatieve films spreken me aan. Ik blijf nieuwsgierig, dat zit in mijn aard. Ik wil dingen ontdekken en verbeteren, waar het maar kan. Daarom ben ik sinds kort begonnen met een studie Technische Bedrijfskunde voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Naar concerten in de Effenaar, voorstellingen in het Parktheater en naar een evenement in het van Abbemuseum ga ik altijd graag. En als een goede vriendin een workshop geeft - kizomba, DJ-en, popart óf zeefdrukken - meld ik me aan: een goed excuus om elkaar weer te kunnen zien, in ons drukke leven!”

 

ENGLISH

STACY SUMMERVILLE, APPEAL TO THE IMAGINATION
TOUCHED BY CULTURE

"In a poem, a boy once described how he learned to love himself again. People usually want to show the beautiful things, not the story behind the scars. The fact he did had the courage to do so, touches me." Born and raised in Eindhoven Stacy Summerville was brought up with culture: "My parents were active in a cultural environment, because they are musicians and their work at Dynamo."

"I've done a lot, always as long as I liked it. And that hasn’t changed. I did an internship at Lumens and worked for a while at Dynamo. In the same period I participated in the talent development program at Combeat. For MAD Emergent Art Center, known from Science Hack Day 040 and Make the Future program, I am an enthusiastic all-rounder. I have managed to realize the first Maker Faire Eindhoven, and with great success. I am very proud of how we grew and what we put down in Eindhoven.

I enjoy life even more when I can share things. I find nothing more fun than going out with my friends in the summer and watching an outdoor movie at Natlab! It is precisely the alternative films that appeal to me. I remain curious, that is in my nature. I want to discover and improve things wherever possible. That is why I recently started a study Industrial Engineering for my personal development. I always like to go to concerts in the Effenaar, performances in the Parktheater and to events in the van Abbemuseum. And if a good friend gives a workshop - kizomba, DJs, pop art or screen prints - I will sign up: a good excuse to see each other again, in our busy lives!"