Eindhoven tot de verbeelding | Yma Garay

Samen met mijn dochter ga ik graag naar musea. Voor haar is alles nieuw. Waar ik zelf voorbij zou zijn gelopen, is voor haar een wonder waar ze zich over verbaast, we blijven dan samen staan en kijken ernaar. Ik kijk graag door haar pure bril mee en samen herontdekken we. Nog niet zo lang geleden zijn we naar het van Abbemuseum geweest. Met een peuter loop je daar toch anders doorheen. We hoeven niet alleen te kijken, er is genoeg voor haar om aan te raken en te doen.

Yma Garay, geboren en getogen in Eindhoven aan het woord. Moeder, docente aan de Fontys Academy for Creative Industries en werkt als  freelance visuele communicatie duizendpoot.

Ik ga graag een mooi gebouw bekijken of naar een tentoonstelling. Kunst met een diepere laag raakt me. Een laag die je niet direct ziet en je daarom verrast. Een laag die je moet ontdekken en je aan het denken zet. Een mooi werk kan me aansporen zelf aan de slag te gaan, een nieuw pad in te slaan of het vast te leggen met mijn camera.

Wat ik  zie en heb ervaren neem ik mee en draag ik over aan mijn studenten.  Ik word vrolijk als ik weer iets nieuws heb mogen zien en heb mogen beleven. Vooral als ik mijn dag niet heb, zorgt het ervoor dat ik weer helemaal opvrolijk en alles er omheen even vergeet! En als een nummer of werk een emotie versterkt en me ontroert, helpt het me soms ook met dingen verwerken. Omdat een artiest precies dat verwoordt of toont wat ik voel, maar ik het zelf nog niet zo goed onder woorden kon brengen of naar beeld kon vertalen.

 

 

English


YMA GARAY, APPEAL TO THE IMAGINATION
TOUCHED BY CULTURE

I like to go to museums together with my daughter. For her, everything is new. The things that I would pass by without noticing are miracles to her that she’s amazed by. Together we then stand and watch. I like looking at things from her pure perspective and together we rediscover. It’s not that long ago since we last went to the Van Abbemuseum. With toddler it’s a completely different experience. We don’t just have to watch, there’s enough to also touch and do.

Yma Garay, born and raised in Eindhoven. Mother, professor at the Fontys Academy for Creative Industries, and working as an all-round visual communications freelancer.

I like to go look at a beautiful building of to go to an exposition. Art with a deeper layer touches me. A layer that you don’t see at first glance and therefor surprises. A layer that you have to discover and that makes you think. A nice piece of art can inspire me to get to work myself, to choose a new path or to capture it with my camera.

I use my experiences and transfer the knowledge to my students. I get excited when I got to see and experience something new. Especially when it’s not my day, this makes sure that I cheer up and forget everything around me. And if a song or work of art amplifies an emotion and moves me, it can also help me deal with things. Because an artist turns something that I feel into words or something visual, but I didn’t knowhow to explain it or visualize it that well myself yet.