De Design Academy moet in Eindhoven blijven

Na de brandbrief die ik op 7 mei stuurde waarin ik onze grote zorgen uitte over het mogelijke vertrek van de academie is er gelukkig veel gebeurd. Toen Kiki en Joost te horen kregen dat de academie mogelijk naar Roermond zou vertrekken, hebben ze in korte tijd een klein groepje ontwerpers gemobiliseerd namens wie ik de brief stuurde om het proces, wat tot dat moment aan het oog van iedereen was onttrokken, in de openbaarheid te brengen. Wij waren niet de enigen die gealarmeerd waren en vrijwel simultaan werd het naderende onheil door verschillende mensen via allerlei wegen aangekondigd.

Hoe is het mogelijk dat een academie die zo vervlochten is met de stad überhaupt in overweging neemt om te vertrekken? Inmiddels hebben we als bemoeizuchtige ongenode gast, maar uiteindelijk toch wel welkom, met vrijwel iedereen aan tafel gezeten en begrijpen we nog steeds niet hoe het zover heeft kunnen komen, maar lijken de neuzen wel steeds meer in dezelfde richting te gaan. Lucas Maassen heeft bij de Recidency of the People een veiling georganiseerd waarvan de opbrengsten aangewend moeten worden om de academie in Eindhoven te houden. Er is bijna tienduizend euro opgehaald, dat is ongeveer een duizendste van het tekort van het laatst doorgerekende plan.

Een spreekwoordelijke ‘druppel op de gloeiende plaat,’ maar eigenlijk best veel geld en het was wel het moment waarop er alleen maar positiviteit was. Je moet er maar op komen; een actie die per definitie het probleem niet zal oplossen, maar juist in de symboliek van onschatbare waarde is. De veiling markeert een omslag waarin het duidelijk wordt dat je om iets op te lossen allemaal positief moet zijn, de noodzaak moet voelen en de wil moet hebben om het gezamenlijke doel te bereiken. Veel keus was er niet; óf aanhaken bij deze meeslepende positiviteit, óf afhaken en niet meer meedoen. Het lijkt erop dat iedereen meedoet. En nu nog oplossen!”