Woonhub voor betere begeleiding internationals

| Hans Matheeuwsen

Er is een tekort aan woonruimte in Eindhoven en omgeving. Internationals die zich hier willen vestigen, oriënteren zich inmiddels in een ruime cirkel rondom de regio op het aanbod van woningen. Volgens Jacqueline Coppelmans, van het gelijknamige makelaarskantoor in Eindhoven, wordt het hoog tijd voor een woonhub op de campussen en bij bedrijven. Betere begeleiding bij koop en huur bevordert bovendien de sociale integratie is haar overtuiging.

Eindhoven is de hardst groeiende gemeente van Nederland. In de laatste dertig jaar nam de bevolking toe met 25 procent, naar bijna 245.000 inwoners dit jaar. Vanwege de onstuimige, economische groei van de Brainportregio - met wel zes procent in 2022 - is de nood naar woonruimte hoog. Alleen al in Eindhoven binnen de ring staat een dertigtal grote woningbouwprojecten op stapel, waarvan een deel momenteel wordt gerealiseerd, waaronder de hoogste woontoren, Lighthouse, op Strijp-S. Het gemeentebestuur wil elk jaar 3.000 woningen bouwen maar vooralsnog wordt dit aantal niet gehaald. Terwijl de stad in snel tempo wil groeien naar 300.000 inwoners om het voorzieningenniveau op peil te houden. Maar strenge milieuregelgeving, wooneisen van dezelfde overheid, gestegen bouw- en materiaalkosten, maatschappelijke ontwikkelingen en langdurige inspraakprocedures dreigen de voortgang ernstig te vertragen.

‘Al gauw worden nieuwe werknemers aan hun lot overgelaten’

De woningmarkt in de regio wordt overspoeld door interntionals en (arbeids)migranten die hier komen werken. Maandelijks arriveren er honderden. Zij gaan allemaal op zoek naar woonruimte. Werkgevers helpen hen die te vinden, vooral financieel, maar al gauw worden de nieuwe werknemers aan hun lot overgelaten, weten makelaar Jacqueline Coppelmans, recruiter Menno van den Berk, manager bij HighTechTalents, en jurist Mike Krak, eigenaar van Xpath – the expat guide. Zij willen hun krachten bundelen voor een betere begeleiding bij de aankoop of het huren van een woning. Dat komt bovendien de sociale integratie ten goede, betoogt Jacqueline. Ze zouden zich graag als een soort woonhub vestigen op bijvoorbeeld de High Tech Campus Eindhoven maar dergelijke commerciële activiteiten zijn er niet toegestaan, verklaart Jacqueline. Nog niet. Misschien dat de nieuwe eigenaar, de Singaporese investeerder GIC, een wat soepeler beleid wil voeren, is haar hoop. Het zou ook wat druk kunnen afhalen van de regionale woningmarkt, ondanks de gestegen hypotheekrente naar gemiddeld 3,5 à 4 procent worden er nog volop huizen verkocht. In hun zoektocht krijgen expats bovendien niet die behandeling die Nederlanders krijgen, is haar ervaring. Belangstellenden voor een woning worden gezamenlijk in een bezichtigings- halfuurtje gepropt. Wie het waagt om niet te verschijnen op de afspraak loopt het risico niet meer aan bod te komen. En niet zelden gaat de voorkeur uit naar Nederlandse kopers of huurders omdat internationals niet allemaal een even gunstig imago hebben als gevolg van cultuur-, belevingsen gewoonteverschillen.

Er is behoefte aan een integrale, lange termijn en persoonlijke aanpak, aldus Jacqueline, Menno en Mike. In samenwerking met Human Resources-managers van bedrijven, op locatie bij bedrijven en op maat. Als voorbeeld noemt Jacqueline de verkoop en verhuur van woningen in een nieuwe woontoren, waarvan er vele gepland zijn in Eindhoven. Via de woonhub kan vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd en de toren worden gevuld. De woningzoekers worden daarbij van A tot Z begeleid, inclusief hulp bij het vinden van de juiste loketten en het invullen van het benodigde papierwerk. Menno heeft een applicatie ontwikkeld waarbinnen alle ideeën een plek kunnen krijgen, zegt hij. “Je kunt veel processen automatiseren. Er moet veel worden geregeld, er is een berg papier in te vullen en er zijn altijd veel vragen: waar kom ik te wonen, waar gaan mijn kinderen naar school, welke zorgverzekering en hoe werkt deze? Alle antwoorden zijn er, ze moeten alleen gestructureerd, in een app, worden aangeboden. De app is er inmiddels ook, en werkt. Een app met een persoonlijke touch.” Hij werkt zelf veel met partners van expats die hier al enige jaren wonen. Hij zet ze in voor de opvang en begeleiding van nieuwkomers. “Zij nemen de personen aan de hand. Staan op het vliegveld, gaan in gesprek, organseren events, zorgen dat er een fiets klaarstaat. Zo zorgen we voor een warme ontvangst. Ze komen in contact met mensen die hier al jaren leven. Zij zijn de masters of experience. We zien daar nieuwe vriendschappen uit ontstaan. Dat maakt het allemaal een stuk prettiger.” Het is de ervaring van Mike dat internationals zich na enige tijd, als de aandacht van bijvoorbeeld een werkgever, een re-locator of een recruitmentbureau verslapt, zich verloren voelen. Er is aanbod van hulp, maar versnipperd en niet (goed) genoeg. Internationals moeten de weg weten. Een persoonlijke, langdurige benadering helpt om die te vinden. “Echt meegaan met de mensen. Dingen bespreken aan de keukentafel. Dat bevordert uiteindelijk de sociale integratie waardoor de kans groter is dat mensen blijven en niet na een paar jaar alweer vertrekken. Zo kan het aan twee kanten werken.”

‘Mensen vestigen zich hier, maar dan begint het pas. Je wil ergens bijhoren’

Jacquelien wil graag in gesprek met alle HR-managers. “Wij zijn super blij dat mensen hier willen komen werken. Voor onze economie is dat top. Het gaat nog niet zo slecht, maar het kan allemaal beter. ‘Happy wife, happy life’. Mensen vestigen zich hier, maar dan begint het pas. Je wil ergens bij horen. Gebeurt dat niet, dan zoeken landgenoten hulp en steun bij elkaar. Zij zorgen dan, binnen hun eigen cultuur, voor elkaar. Dat is goed, maar gaat ten koste van sociale integratie. Er is veel los zand. Het wordt tijd dat er een parapluutje komt.”

Fotografie: Ruud Balk