Wifi Neckerspoel buszijde Station

Het WiFi-netwerk in de openbare ruimte van het centrum van Eindhoven is gebaseerd op een zevental locaties op pleinen en de markt waar je één uur per dag gratis internet kan ontvangen.

De kwaliteit van de verbinding kan per locatie variëren door obstakels als gebouwen.

Het netwerk is aangelegd voor ontvangst buitenshuis. Ontvangst binnenshuis is niet of nauwelijks mogelijk.

Waar

Contact

Neckerspoel
5611 AD Eindhoven
Plan je route