The Strip

The Strip is met recht het kloppend hart van de Campus te noemen. Het 400 meter lange gebouw is ontworpen om mensen bij elkaar te brengen en samenwerking en kennisdeling te stimuleren.

Alle sociale faciliteiten van de Campus komen samen in The Strip:
8 verschillende horecaconcepten, een Conference Center met auditorium, verschillende winkels en diensten en het Campus Wellness Center. Bewoners en bezoekers van de Campus ontmoeten elkaar dagelijks in The Strip, tijdens de lunch, een intensieve workout of tijdens een van de 150 netwerkbijeenkomsten en technische conferenties die er ieder jaar plaatsvinden. The Strip is het centrum van ontmoeting, inspiratie en creativiteit.

Waar