Studium Generale

Het bureau Studium Generale heeft tot taak de maatschappelijke, intellectuele en culturele vorming van studenten te bevorderen. In samenwerking met studenten organiseert SG lezingen, discussies, concerten, tentoonstellingen, excursies, theater- en filmvoorstellingen en workshops voor studenten. Daarnaast heeft SG de taak de culturele rol van de universiteit in de stad en de regio te versterken en de studentenamateurkunst te bevorderen. 

Openingstijden

  • Tentoonstellingen Hal Hoofdgebouw: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur, incidenteel weekendopening.
    Tentoonstellingen Auditorium: werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur

Waar