Soerendonk

In 2007 werd Soerendonk in het televisieprogramma Het Leukste Gat van Nederland verkozen tot leukste dorp van Nederland. Het dorp heeft een zeer actieve samenleving. 

Soerendonk kent talrijke natuurgebieden. Het Cranendonckse bos is een kleinschalig landschap met vochtig bos, dat overgaat in het dal van de Buulder Aa. Hierin ligt ook de villa Cranendonck.

Het Goor, ten westen van Soerendonk is een deels moerassig natuurgebied dat wordt doorstroomd door de Naaste Loop, die stroomafwaarts overgaat in de Strijper Aa. Het Goor sluit aan op De Groote Heide.

De Heide is een droog natuurgebied ten noorden van Soerendonk. Hier vindt men naaldbos en een heidegebied. Naar het oosten toe gaat het terrein over in het dal van de Buulder Aa, waarin een aantal interessante weitjes liggen. In Soerendonk vind je ook een grote camping Slot Cranendonck.

De dorpsraad verzorgt een eigen website met actuele informatie. Zie ook www.zurrik.com.

Waar